Ljudi su preči od velikih reči!

Član SDP Srbije može biti svaki punoletni građanin koji:

  • prihvati Program i Statut partije
  • nije član druge političke organizacije

Ovde možete preuzeti pristupnicu u formatu za štampanje.

Ime *

Ime jednog roditelja *

Prezime *

Mesto, opština i država rođenja *

Adresa prebivališta *

Broj lične karte i od koga je izdata *

Bračno stanje *

Ranije članstvo u nekoj partiji *

JMBG *

Opština *

Poštanski broj *

Broj telefona *

E-mail *

Zanimanje (naziv posla koji obavljate) *

Članstvo u sindikalnim i drugim organizacijama *