U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

Ime i prezime / NazivMestoIznos davanjaDatum objavljivanja
Ivan BauerBeograd4.000,0022.01.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.02.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.03.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0023.04.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.05.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.06.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0023.07.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0022.08.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.09.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0022.10.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.11.2019.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.12.2019.