U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

Ime i prezime / NazivMestoIznos davanjaDatum objavljivanja
Ivan BauerBeograd4.000,0023.01.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.02.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.03.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.04.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.05.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0022.06.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.07.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.08.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.09.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0023.10.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.11.2018.
Ivan BauerBeograd4.000,0021.12.2018.