U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

Ime i prezime / NazivMestoIznos davanjaDatum objavljivanja
Ivan BauerBeograd48.000,0023.12.2015.