Declaraţia despre dreptatea socială

Noi, social-democraţii din Republica Serbia
–    bazându-ne pe egalitatea oamenilor, dreptul fiecăruia de a avea aceaşi posibilitate de a reuşi şi dreptul fiecăruia la o viaţă demnă de om,
–    accentuând valorile veşnice a preocupării faţă de om, solidarităţii şi prieteniei între oameni şi popoare,
–    conştienţi de schimbările din lume cauzate de criza economică la nivel global,
–    recunoscând problemele şi nevoile ce există în Republica Serbia,
–    confirmând determinarea noastră să construim o societate mai umană care să ofere fie căruia şanse egale de succes

adoptăm

DECLARAŢIA DESPRE DREPTATEA SOCIALĂ

A)    Adevăr etern este că fiecare comunitate umană, dar îndeosebi  statul, nu poate fi stabilă şi eficientă dacă aceasta acţionează într-un mod incorect. Pentru fiecare persoană, dreptatea este o valoare care adună şi putere care inspiră. De aceea, dreptatea este temelia şi raţiunea existenţei statului şi condiţia de a se menţine.

B)    Orânduirea dreptăţii care statul trebuie s-o asigure, cetăţenilor ei înseamnă a trăi în libertate, fericire şi virtute. Pentru fiecare om libertatea, egalitatea, distribuţia proporţională a bogăţiei sociale, respectul, solidaritatea şi oferirea şanselor egale de succes reprezintă principiile de bază şi valorile dreptăţii. Prin urmare, în opinia noastră, nu există dreptate în cazul în care aceasta nu acoperă toate segmentele societăţii, în cazul în care nu este socială.

C)     Statul nu este o categorie metafizică. Acesta este o reuniune de oameni  obişnuiţi, angajati  în instituţii organizate cu reguli bine definite de comportare, aleşi de către societate pentru a proteja interesele societăţii în întregime, a componentelor sale aparte, precum şi a fiecărei persoane individual. Scopul statului, ca parte a unei societăţi organizate, trebuie să fie bunăstarea generală. Întrucât nu există dreptate dacă aceasta nu acoperă toate segmentele societăţii, în cazul în care nu este socială, diferenţele sociale ar trebui să fie cât mai mici şi pot fii justificate şi acceptate numai dacă se bazează pe beneficii în comun. De aceea, distribuţia proporţională a bogăţiei sociale aplicată de către stat asigură dreptate în societate şi implică dreptul şi şanse pentru toţi, în special pentru cei care nu s-au poziţionat benevol  în partea de jos a scării sociale şi nu au suficient pentru mâncare,  îmbrăcăminte, cazare, încălzire, tratare medicală şi şcolarizare.

D)    Serbia trebuie să-şi extragă energia necesară din principiile de dreptate socială. Angajându-ne pentru dreptate socială şi construirea unei societăţi mai umane, în care toţi au şanse egale, în ţara noastră este necesar angajamentul persoanelor harnice, oneste şi rezonabile. Societate cu dreptate socială pot construi cei care înţeleg şi respectă importanţa acesteia şi care persistă în munca pentru binele obştesc.

Fiecărui  om  bine intenţionat îi este clar că dreptatea socială se realizează cu o muncă responsabilă în afacerile publice şi prin manifestarea grijei pentru om. Prin urmare, în Serbia cei care se angajează pentru dreptate socială, pledează pentru o politică mai umană, luptă pentru drepturile muncitorilor, realizarea securităţii sociale şi grija pentru şomeri, respect pentru pensionari, pentru o viaţă mai demnă a clasei de mijloc, pentru drepturile  femeilor şi  participărea grupurilor vulnerabile şi marginalizate în procesul de luare a deciziilor. Serbia are nevoie de schimbare fundamentală, ceea ce subânţelege ideea că funcţia publică este neapărat temporară, că guvernarea nu trebuie să fie propriul său scop, puterea nu trebuie  privită ca un privilegiu sau recompensă ci sarcină care trebuie să fie efectuată de cei care pun oamenii pe primul loc.

Responsabilitatea  în afacerile publice, creează condiţii care permit angajarea forţei de muncă, dezvoltarea măsurilor de protecţie socială care nu sunt acoperire pentru lenevie, extinderea securităţii sociale şi garantarea unui salariu echitabil, în  condiţii de lucru umane şi sigure.

Noi, social-democraţii din Serbia, vrem să rectificăm nedreptatea din cauza diferenţelor enorme dintre „cei care au“  şi “ cei care nu au“. Ne angajăm  pentru ca statul  să asigure tuturor şanse egale. Chiar şi ţările sărace, ca a noastră, trebuie să găsească mecanisme care să permită şi celor care sunt într-o situaţie materială precară, ca să obţină ocazia pentru a se ajuta pe sine şi societatea în care trăieşte.

E)    La  baza realizării dreptăţii sociale în Serbia stă respectul şi compromisul, care permite un dialog social. Suntem convinşi că dialogul social dintre toţi factorii sociali este esenţial  pentru a construi o societate mai bună şi mai umană. De aceea, facem apel la toţi cei care se ocupă responsabil de afacerile publice, în special sindicatele, ca dialogul şi respectul să permită să se  ajungă  la un compromis, care va fi în interesul muncitorilor, pensionarilor, femeilor, şomerilor, celor care sunt defavorizaţi social, membrilor grupurilor vulnerabile şi marginalizate, pentru a construi împreună o societate în care oamenii sunt pe primul loc.

Apelăm  la Voi ca oamenii să ne fie pe primul loc!

Partidul Social Democrat din Serbia, respectând  principiile pe care a fost fondat –                  principiile de egalitate, libertate, solidaritate şi dreptate socială – drept Ziua partidului a hotărât să fie 20 Februarie,  Ziua dreptăţii sociale!