Svaka prijava seksualnog nasilja je korak napred u borbi sa problemom pred kojim ne smemo da zatvaramo oči, još manje da ćutimo. To je najmanje što možemo i moramo da uradimo. Da podrškom osnažimo žrtve da nasilnike prijavljuju, a da institucijama prepustimo da urade svoj deo posla. Ženama koje su žrtve seksualnog nasilja moramo poslati jasnu poruku da nisu same.
U sitacijama kada žene u javnosti govore o nasilju koje su doživele neretko se događa da budu izložene sekundarnoj viktimizaciji. Zato je važno da jasno i nedvosmisleno osudimo svako seksualno nasilje i da, kao društvo, shvatimo da ono postoji i tamo gde se najmanje nadamo, u školama, braku, na poslu.
Žrtve seksualnog nasilja koje o tome govore i koje hrabro ulaze u borbu kroz institucije sistema su pojedinke koje pokreću društvo da o tome govori i osnažuje sve potencijalne žrtve da učine isto.