Povodom 8.marta, Međunarodnog dana  žena, Savet za rodnu ravnopravnost organizovao je tribinu pod nazivom „Žene u javnom  i političkom životu“ u prostorijama Gradskog kulturnog centra. Na tribini su učestvovale  Suzana Paunović direktorka vladine  Kancalarije za ljudska i manjinska prava, Nataša Mihailović Vacić  narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije , Marijana Selaković  potpredsednica SKONUS-a I Natalija Vasilić  predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Tribinu je obeležila velika posećenost građana Užica, kao i lokalnih funkcionera.

            Suzana Paunović ovom prilikom ističe  da je dosta toga unapređeno kada su u pitanju zakoni, strategije, akcioni planovi pa je tim napredak vidljiv na republičkom nivou. Međutim, ono što je problem, odnosi se na zastupljenost žena u politici lokalnog nivoa I da, samim tim, treba unaprediti lokalne mehanizme.

            Povećanu zastupljenost žena u političkom životu ozakonila je, prema rečima Nataše Mihailović Vacić, I Narodna skupština Srbije na 40 odsto, a narodne poslanice, trebalo bi dodatno da motivišu žene da se još više I aktivnije uključe u politiku. Takođe, u svom izlaganju Nataša Mihailović je podsetila ,da je sada u Skupištini Srbije 38 odsto žena, kao I da veruje da će povećanje na 40 procenata na republičkom I lokalnom nivou doprineti boljem položaju žena u društvu.
            Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica, Natalija Vasilić navodi da u Gradskoj  skupštini prisutna trećina žena, koja uvek varira I da je sada treba utvrditi.