S A O P Š T E NJ E

Socijaldemokratska partija Srbije pruža punu podršku svim državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije. Ovo je svakako najvažnija i najznačajnija akcija protiv kriminalnih grupa još od vremena „Sablje“.
Smatramo da je neophodno da čitava politička i sva druga javnost pruže punu podršku nadležnim državnim institucijama, kako bi pomenuta akcija bila dovedena do kraja.
Država mora da pokaže da je jača od bilo koje kriminalne i mafijaške grupe, čime će biti poslata jasna poruka da se nikome ne isplate načini organizovanja i delovanja, koji nanose nemerljivu štetu stabilnosti, budućnosti i razvoju čitave zemlje.
Osim toga, ovo je šansa i da se konačno preseče uticaj huligana i kriminalaca na sportske, posebno fudbalske klubove, a samim tim i poveća šansa za potpuno ozdravljenje sporta u Srbiji.
Odlučnom akcijom države otvara se mogućnost da stadioni postanu mesta za okupljanje čitavih porodica, što do sada nije bio slučaj, upravo zbog kriminalaca koji su ovladali ne samo tribinama, već i klubovima.
Zbog toga, Socijaldemokratska partija Srbije pruža punu podršku svim institucijama i organima, koji se bave ovim odgovornim i teškim, a nadasve korisnim poslom za budućnost države i društva.