Socijaldemokratska partija Srbije najoštrije osuđuje ponašanje narodnog poslanika Boška Obradovića, koji je danas, zajedno sa grupom svojih istomišljenika, fizički napao druge narodne poslanike i pojedine ministre u vladi, ometajući na taj način normalan rad Narodne skupštine.
Ovakvi nasilni oblici ponašanja mogu samo doprineti radikalizaciji političkih prilika u zemlji, dodatnom produbljivanju podela i narušavanju ugleda Srbije u svetu.
Socijaldemokratska partija Srbije smatra da su mirni protesti građana i političkih partija legitimno sredstvo političke borbe, ali da je svako pribegavanje nasilju štetno i opasno po društvo u celini.