Na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu održana su do sada, četiri sastanka, predstavnika vlasti i opozicije, uz prisustvo civilnog sektora, na kojima je Socijaldemokratska partija Srbije imala svoje predstavnike.
Prvi sastanak je inicijalni i nije imao za cilj rešavanje nekih značajnih problema. Ideja je da se u prvom koraku iznesu svi probemi i otvori dijalog između opozicije i vlasti, što je i urađeno. Na sastanku su u ime SDP Srbije prisustvovali Brankica Jović i Branimir Jovanović.
Po završetku drugog sastanka, koji je održan 9.8.2019. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu,Uroš Kandić, predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije, izjavio je kako je potrebno preduzimati aktivnosti koje je moguće uraditi na kratak rok.
„ Kao što smo čuli danas, to može biti mogućnost ukidanja izborne ćutnje, oko koje je postojao jedan konsenzus u okviru panela, samim tim što je izborna ćutnja postala bezpredmetna u eri kada posoje savremeni mediji „ rekao je Uroš Kandić.
Branimir Jovanovič, poslanik u Narodnoj Skupštini, nakon trećeg održanog sastanka 19.8.2019. godine, izneo je stav da su podjednako važni svi sastanci koji su održani do sada, ali da su mediji ipak naj osetljivija tema.
Predstavnici Socijaldemokratske partija Srbije predložili su da se formira poseban televizijski kanal, po ugledu na parlamentarne televizijske kanale koji već postoje u nekim državama EU , gde bi se uživo prenosile sednice Narodne Skupštine Republike Srbije. U vremenskom periodu kada Narodna Skpština ne zaseda, prenosile bi se aktivnosti političkih stranaka. Na taj način dobio bi se nov medijski prostor, gde bi sve političke stranke mogle da predstave svoje ideje i aktivnosti. Takav kanal, mora da ima nacionalnu frekvenciju i da bude dostupan svim građanima Srbije. Stim u vezi, procena Socijaldemokratske partije Srbije je da 85% tog vremena treba dodeliti strankama koje su prešle cenzus, a preostali deo medijskog prostora da se da strankama koje nisu u parlamentu. Na taj način će se omogućiti predstavljanje njihovih aktivnosti i ideja.
Na učešće u dijalogu na četvrtom sastanku koji je održan 5.9.2019. godine, pozvani su predstavnici relevantnih političkih stranaka, organizacije građanskog društva koje se bave izborima, novinarska i medijska udruženja i stručnjaci sa fakulteta i instituta koji se bave ovim temama.
„ Danas smo razgovarali o finansiranju političkih stranaka, i u okviru toga o kampanji. Stranke iz vladajuće koalicije predložile su fleksibilnost i spremnost da prihvatimo preporuke , i da bude izmena u oblastima gde je to moguće implementirati u praksi. Naše zakonodavstvo koje ređuje ovu oblast, prilično je usklađeno sa evropskim standardima. Potrebno je da svi učesnici u političkom životu kontinuirano rade na izgradnji nove političke kulture, ali je potrebno i vreme kako bi se usvojili obrasci političkog „fer pleja „ izjavio je Branimir Jovanović, predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije.
Cilj okruglog stola je da se sačini pregled rešenja u oblastima oko kojih je postignuta saglasnost svih učesnika u dijalogu i koja bi mogla da se primene kao trajna ili prelazna rešenja u periodu do održavanja narednih parlamentarnih i lokalnih izbora.
Sledeće okupljanje okruglog stola zakazano je za ponedeljak 9.9.2019. godine na kojem će učešće u ime SDP Srbije uzeti Brankica Jović i Branimir Jovanović.