Raspravljajući o setu Zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru, narodna poslanica Sanja Jefić Branković istakla je da je neophodno, u narednom periodu intenzivirati saradnju svih učesnika u okviru reforme sistema plata, radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovodjenju. Kako Srbija pretenduje da postane članica EU, sistem plata, zarada i strukture zaposlenih u javnom sektoru, treba posmatrati u sirem kontekstu, sa akcentom na uvodjenju platnih razreda, radi uspostavljanja socijalne pravde u skladu sa programskim načelima SDP Srbije.