Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je na svečanom otvaranju 28. konferencije TELFOR, da je uspeh telekomunikacionog sektora ključan razvoj mreže.

Ona je napomenula da i u pandemijskom periodu resorno ministarstvo nastavlja sa projektima izgradnje infrastrukture, podsetivši da su prošle nedelje potpisani prvi ugovori sa operatorima za Projekat zajedničke izgradnje širokopojasnog fiksnog pristupa u ruralnim područjima, čija je realizacija planirana do 2022. godine.

„Na prvom u nizu javnih poziva obuhvaćeno je 34 naselja sa oko pet i po hiljada domaćinstava, dok celokupna prva faza predviđa oko 600 naselja za koja ne postoji komercijalni interes za izgradnju mreže, i omogućava ne samo uključivanje svakog građanina u digitalno savremeno okruženje, već i ravnomeran razvoj privrede, poljoprivrede, preduzetništva i ukupne digitalne ekonomije“, naglasila je Matić.

„Još jedan značajan projekat za digitalnu infrastrukturu je i kapitalni projekat „Povezane škole“ koji će omogućiti digitalizaciju celokupnog obrazovnog sistema stvarajući uslove za razvoj konkurentnih kadrova u globalnim okvirima digitalne budućnosti“, istakla je ministarka i navela da je do sada izgrađena lokalna računarska mreža u oko 900 škola, sa više od 20.000 učionica.

Telekomunikacioni forum TELFOR je internacionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija, u okviru kojeg se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, kao i pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.