Prof. dr Nebojša Ranđelović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  posetio je  Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. 
 
Razgovarajući sa rukovodiocem odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, dr Emilijom Popović, zaključeno je da je Akademija sa tradicijom dugom jedan vek tehnički i prostorno spremna za nove programe u IT sektoru.
 
Time bi tradicija i savremeni programi zajednički doprineli potpunom usklađivanju potrebe za unapređenjem obrazovanja.