Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ocenila je da korisnici usluga operatora mobilnih mreža u Republici Srbiji mogu budu zadovoljni, jer su ispunjeni evropski standardi elektronskih komunikacija i dostignut visok stepen razvoja i unapređenje digitalnih servisa.

Povodom rezultata uporedne analize parametara kvaliteta u mobilnim mrežama koje je objavila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), ministarka je istakla da je takvim rezultatima doprineo rad te agencije, ali i Vlada Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija koji su svojim aktivnostima omogućili nesmetani razvoj tržišta.

„Uvereni smo i da će program podsticaja u ulaganje u razvoj mreže, koji je počeo ove godine pokretanjem Projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima u Republici Srbiji, značajno doprineti unapređenju kvaliteta i obima servisa operatora i daljem razvoju digitalnog društva“, zaključila je Matić.

Analizom koju je RATEL sproveo četvrtu godinu za redom, uporednim testiranjem kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta govorne usluge i usluga prenosa podataka, obuhvaćeno je 50 gradova i 10.000 kilometara puteva u Srbiji.