Kao najučeniji čovek svog vremena Dositej Obradović prvi je ministar prosvete Srbije. Izabran je 11. decembra  1811. godine.
 
 Od nastanka stranke, za SDPS je i vrednosno i programski, obrazovanje istinski preduslov za društvo jednakih mogućnosti i suzbijanje siromaštva. Dobro obrazovanje je ulaznica za zdrav i normalan život. Obrazovanje ljudima pruža osnove za buduću profesionalnu, kulturnu i političku orinentaciju.
 
Naš, socijaldemokratski pogled na svet počiva na shvatanju obrazovanja koje je u funkciji stvaranja slobodnih, solidarnih ljudi u društvu jednakih mogućnosti. Obrazovanje je ono što čini mogućim političke i društvene promene, ljudsko pravo iz koga proističe javno dobro. Obrazovni proces, uz porodične vrednosti, formira pojedinca. Ukoliko je taj proces uspešan, čitavo društvo ima koristi. Dobro obrazovanje za sve, preduslov je napretka i prosperiteta zemlje. 
 
Ključni elementi obrazovne strategije za koju se zalaže Socijaldemokratska Partija Srbije su dostupnost, kvalitet, otvorenost, fleksibilnost i  doživotno obrazovanje.