Banja Luka, 30.5.2019.godine

U Banja Luci je održan 7. Foruma službi zapošljavanja na temu “Zaposlimo zajedno”.
Cilj Foruma je da se podstakne diskusija o važnosti saradnje Službi za zapošljavanje i lokalnih samouprava u sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja, sa ciljem efektivnijeg korišćenja raspoloživih javnih sredstava.
Pored predstavnika svih bosanskohercegovačkih službi i zavoda za zapošljavanje, lokalnih zajednica, minstarstava i donatora, na Forumu je, kao jedan od panelista učestvovao direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović.
“U Republici Srbiji prisutna je pojačana tražnja za radnicima, pa nam se tako povećava broj deficitarnih zanimanja. Naša politika zapošljavanje je fokusirana na dodatne edukacije, obrazovanje, obuke i prekvalifikacije, kako bi se podigao nivo zapošljivosti. Zaposlenost je na istorijskom maksimumu, oko 50 odsto, a nezaposlenost na istorijskom minimumu, trenutno 12,9 odsto. Konkretne mere se moraju kreirati prema lokalnim potrebama i tržištima rada.“.

Martinović je predstavio koncept zajedničkog rada lokalnih samouprava i Nacionalne službe za zapošljavanje, a posebno interesovanje , tokom diskusije na panelu, ostalim učesnicima privuko je podatak da je u Srbiji saradnja lokalnih samouprava sa NSZ na zavidom nivou.
„ Cilj sprovođenja programa je decentralizacija politike zapošljavanja, aktivna uloga jedinica lokalne samouprave u rešavanju pitanja nezaposlenosti na lokalnom tržištu rada kao i veći obuhvat lica merama aktivne politike zapošljavanja „ dodao je Martinović.