Nekome je danas najveća obaveza da navija, ali neki moraju i da rade. O tome ko radi nedeljom a ko se raduje sezonskim poslovima govorilo se u jutarnjim satima na RTS-u.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da se nastavljaju pozitivna kretanja na tržištu rada. Prema Anketi o radnoj snazi RZS, za prvi kvartal ove godine,Srbija je zabeležila stopu nezaposlenosti od 12,1%.
Martinović je naglasio da broj lica na evidenciji Nacionalne službe idalje kontinuirano pada.
“ Sezonski poslovi se odražavaju na drugi i treći kvartal i tada se beleže najniže stope nezaposlenosti. Mi i sada imamo stopu nezaposlenosti u Beogradu i Vojvodini koje su oko 10%, taj prosek povećava Jugoistočna Srbija koja je preko 14%, ali mi očekujemo da drugi kvartal zabeleži onu stopu koju želimo. Prošle godine smo u trećem kvartalu imali 11,3% i to je bila najniža stopa“ rekao je Martinović.
U ovom periodu dominiraju poslovi iz poljoprivrede, ali tu su prisutni i građevinarstvo,trgovina i ugostiteljstvo.
Često se aktivnosti vezane za zapošljavanje naših državljana u inostranstvu doživljavaju negativno, u smislu da NSZ pomaže izvozu radne snage iz naše zemlje.
“ Mi ne radimo to, mi ne želimo da motivišemo ljude da oni odlaze u inostranstvo zato što tamo postoji Sporazum,nego da upravo ti sporazumi budu osnova koja će njima garantovati bolju zaštitu, koja će im obezbediti jednak tretman sa državljanima te zemlje u koju odlaze, to je sve ono što radi Nacionalna služba kada je u pitanju posredovanje u inostranstvu. Mi nismo imali problema sa tim ljudima koji tamo odlaze zato što ta lica prvo moraju da zaključe sporazum sa poslodavcem pre odlaska, odnosno ugovor o radu. Tu se jasno definišu njihova prava,pa ako ne žele da prihvate, neće potpisati ugovor“ objasnio je za RTS direktor NSZ Zoran Martinović.