Izvestaji o radu,  koje nezavisne drzavne institucije jednom godišnje podnose javnosti, služe da  pokažu koliki stepen zaštite je ostvaren u slučajevima kada nastanu povrede ljudskih prava. Ti izveštaji su  indikatori I pokazatelji koliko su gradjani upoznati na koji sve način mogu potražiti zaštitu i koliko su ohrabreni da se obrate nezavisnim državnim institucijama. Važno je  napomenuti da u situaciji kada veliki broj povreda ljudskih prava iz raznoraznih razloga ni ne stigne do sudova nezavisne  institucije imaju u ostvarivanju ljudskih prava najugroženijih gradjana igrupa. U svojim izveštajima Nezavisne državne institucije, takodje, iznose preporuke za unapredjenje stanja iz svog delokruga rada i na nama je da te preporuke razmotrimo i svi zajedno doprinesemo boljem radu ovih institucija a na dobrobit svih gradjana.

Godina za nama više nego ikada ranije pokazala je neophodnost pronalaženja balansa između zaštite zdravlja i poštovanja ljudskih prava, u prvom redu ravnopravnosti koja je, u kontekstu pandemije koja nas je zadesila, bila na ispitu u svim oblastima. Taj ispit Srbija je, rekla bih, položila!

Kada govorimo o zaštiti gradjana od diskriminacije, možemo slobodno reći da Srbija ima dobar zakonodavni okvir  i on se primenjuje. Ima još toga na čemu treba raditi i mislim da tu i mi kao poslanici i poslanice možemo da pomognemo, kao i da je velika uloga obrazovanja i medija. Deca bi od malih nogu tebala da se  uče toleranciji i prihvatanju različitosti, a mediji da se  malo više pozabave tzv. običnim čovekom, da kroz pojedinačne priče pokazuju primere diskriminacije i time ohrabruju građane da zatraže zaštitu.