Sanja Jefić Branković, poslanica Socijaldemokratske partije Srbije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, govorila je o Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije i Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju.
 
– Autentičnim tumačenjem pojma „javni funkcioner“ olakšava se rad Agencije za borbu protiv korupcije, pre svega u smislu efikasnije kontrole istinitosti prijavljene imovine funkcionera, ali i analiziranje potencijalnih rizika od korupcije, kako bi se na iste preventivno reagovalo – rekla je Jefić Branković.
 
Ona je istakla da s obzirom na to da je bezbedan život građana i borba protiv korupcije i kriminala jedan od prioritetnih programskih načela SDP Srbije, podržavajući autentično tumačenje Zakona, SDP Srbije realizuje ono za šta je obećala da će se zalagati.