Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević sastao se  sa predstavnikom i vođom projektnog tima pri Nemačkoj agenciji za međunarodnu saradnju (GIZ), Robertom Buom.

Robert Bu iz GIZ-a je prisutne upoznao sa aktuelnim projektima koji podrazumevaju marginalizovane i teže zapošljive kategorije stanovništva, kao i sa paketom mera pod nazivom ,,Employment Promotion“, baziranom na podsticanju zapošljavanja, te na aktivnim merama zapošljavanja, gde postoji mnogo prostora za saradnju.

 Ivanišević je istakao da je potrebno pronaći najbolji moguć model saradnje sa GIZ-om i uspostaviti ga, I da je potrebno  udružiti sredstava u okviru zajedničkih projekata. On je dodao da je značajan broj projekata GIZ-a svakako predviđen da se sprovodi po sličnom konceptu i u okviru podsticajnih mera Sekretarijata, dok će u pogledu zapošljavanja, svakako akcenat i biti stavljen na teže zapošljive kategorije stanovništva.