Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Nenad Ivanišević, u izjavi za Radio Novi Sad, govorio je o podsticajnim merama i programima, u oblasti privrede, preduzetništva, industrije, zapošljavanja, sa posebnim osvrtom na turizam, kao privrednu granu koja je u trenutnoj situaciji na tržištu na koje evidentan uticaj ima aktuelna pandemija korona virusa i mere koje su na snazi, pretrpeo najveći ,,udar“ uz nesagledive posledice.

,,Potrebno je ponuditi tržište Vojvodine koje jeste veliko i autentično, a zajedno sa Turističkom organizacijom Vojvodine, kao krovnom organizacijom, sa kojom imamo odličnu saradnju, mogli bismo da napravimo jednu lepezu turističkih usluga – lovni i cikloturizam, verski, gastro turizam, koji podrazumeva i vinski turizam, zdravstveni turizam – u vidu jednog all inclusive koncepta gde bi svako, ko je turista mogao sebe da pronađe“, zaključio je Ivanišević.

O turizmu, kao grani, koja na teritotiji AP Vojvodine ima velik potencijal i resurse koji ga prate, govorilo se i sa aspekta podsticajnih mera čije se sprovođenje očekuje u vidu raspisivanja javnih konkursa koji će biti dostupni što većem broju turistističkih poslenika koji se bave ili, pak, žele da se bave delatnostima u okviru ove grane privrede, a čije se raspisivanje planira za mart mesec tekuće godine.