Građani Srbije moraju znati šta sve imaju kao kulturno nasleđe kako bi na adekvatan način Srbiju predstavljali u svetu. To je jedan od zaključaka onlajn konferencije „Dvorci Srbije – zaštita kulturne baštine“.

 

O značaju kulturne baštine, dvorncima Srbije, govorio je za Jutarnji program RTS-a pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

„ U Srbiji postoji preko 100 objekata – dvoraca i kaštela koji su bili nekada u funkciji, a sada nisu. Mislim da oko 90 posto njih nije u funkciji i svakako je ovo jedan dobar početak i dobro je što se pored dva ministarstva, uključio i Zavod za zaštitu spomenika u obnovu i osposobljavanje ovih objekata“ rekao je Ivaniševć.

Ivanišević je dodao kako je cilj svih da zajedno sa Turističkom organizacijom Vojvodine ukažemo na značaj  onogo što može biti potencijal, a svakako to jesu ovi objekti. Posmatrajući razvijenije zemlje u Evropi, možemo videti da oblizak dvoraca, koji se nalae u njihovim gradovima, može doprineti razvoju turizma, ali i predstavljanju zemlje na jedan poseban način, objasnio je Ivanišević.

„ Trenutno je u upotrebi oko 30-35 dvoraca. Imamo primer dvorca u Crnji, koji je obnovljen zahvaljujući sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i to je jedan od najmlađih dvoraca. Obilazeći lokalne samouprave, često dolazimo do lokacija gde su nekada bili dvorci, iz tih razloga, u ovom trenutku, veći deo dvoraca nije u upotrebi.

Ukoliko se na pravi način uloži u promociju tih objekata, a siguran sam da hoće, mislim da poseta ovakih mesta može da doprinese povećanju određenih prihoda i promociji države kroz turizam„ dodao je on.