U saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i Regionalne privredne komore iz Segedina, u okviru projekata pod nazivom ,,Ecosystem – student entrepreneurship beyond borders ( Izgradnja preduzetničkog ekosistema – studentsko preduzetništvo van granica), koji se sprovodi u sklopu Interreg IPA, programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, u zgradi Rektorata Novosadskog univerziteta organizovana je otvarajuća konferencija.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević istakao je da integrisanje studentskih startapova u akademsko preduzetništvo dovodi do šire vizije preduzetništva i vizije učešća relevantnih zainteresovanih strana, te da njihove polazne tačke mogu biti i društvene nauke, a mogu biti koncipirana na način da promovišu vrednosti socijalne i solidarne ekonomije.

,,Uloga Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, na ovom i sličnim projektima, jeste pružanje podrške ideji koja proizilazi iz samog projekta, jer po prvi put i u planu raspodele sopstvenih sredstava predviđeno je deset miliona dinara za startap preduzeća. Danas govorimo o razvijanju preduzetničkog duha kod mladih, a to se pre svega, u ovom slučaju, odnosi na studente. Imamo izuzetne primere iz celog sveta, gde su upravo mladi ljudi pravo sa univerziteta osnivali veoma uspešne firme. Imamo takvih primera i u Srbiji. Naša uloga jeste pružanje podrške i međuregionalnoj saradnji, a kroz konkurse Sekretarijata da podržimo i mlade ljude koji žele da osnuju svoja preduzeća, da ih pratimo i podržavamo u narednom periodu. Znamo da mladost i određene godine nose izvestan entuzijazam i energiju, a s druge strane mladost podrazumeva i određena znanja posebno primenjiva u digitalnoj sferi“, rekao je Ivanišević, dodavši da je to kontinuiran proces, jer svako može da se upusti u preduzetničke vode.