Radna poseta Opštini Šid

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, boravio je danas sa delegacijom iz Sekretarijata u radnoj poseti Opštini Šid, gde se sastao sa predsednikom Opštine, Zoranom Semenovićem.

Učesnici susreta su razgovarali o tekućim temama i aktuelnoj situaciji i okolnostima u okviru privrednih tokova, o problemima u turizmu i radu turističkih poslenika, o tržištu rada i ekonomskim migracijama, ali i o dragocenim turističkim, tradicionalnim, infrastrukturnim i kulturološkim resursima i potencijalima kojima raspolaže ova Opština, a u koje ima nameru da ulaže znatna sredstva u narednom periodu.

Pokrajinski sekretar Ivanišević je istakao da je sama ideja susreta, koji je jedan u nizu važnih sastanaka sa jedinicama lokalne samouprave, sa kojima Sekretarijat intenzivira saradnju, zapravo kreiranje strategije na osnovu koje će se na najbolji mogući način predstaviti svi potencijali kojima teritorija Šida raspolaže, a kroz kapacitete pokrajinskih resornih institucija i organizacija.

,,Ideja nam je da Opština Šid, kao i druge opštine i gradovi na teritoriji AP Vojvodine, uz pomoć i saradnju sa Turističkom organizacijom Vojvodine, stekne adekvatnu marketinšku strategiju, te da se pomogne i lokalnim turističkim organizacijama da pre svega na domaćem tržištu, što bolje predstave i prikažu čime raspolažu. Poseban akcenat je na Beogradu, koje je najveće tržište koje gravitira ka Vojvodini. Dogovorili smo se oko zajedničkog projekta koji će obuhvatiti pre svega organizacije lokalnih samouprava treće i četvrte kategorije, kako bi im dodelom određenih sredstava pomogli oko marketinga,a time i oko vidljivosti, dostupnosti i unapređenja kapaciteta“, rekao je Ivanišević.

On je takođe dodao da će Sekretarijat kroz konkurse za zapošljavanje pomoći lokalnu samoupravu u onim segmentima koje je opštinska uprava prepoznala, kojima je podsticaj neophodan.

,,Pored toga, samom objavljivanju konkursa Sekretarijata, kojima će se znatno veća sredstva dodeljivati, s obzirom da je budžet Sekretarijata uvećan za više od 60 odsto, prethodiće niz info dana na lokalu, a u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, pri čemu će Opština Šid svakako biti jedna od stanica, a u okviru kojih će se javnost bliže upoznati sa pojedinostima svakog javnog konkursa“, dodao je sekretar.

Predsednik opštine Semenović je istakao da je od velike pomoći prezentacija podsticajnih mera Sekretarijata, kao i činjenica da postoji inicijativa da se na efikasniji način zaštite i unaprede turistički, proizvodni i ljudski kapaciteti Opštine.

Učesnici susreta su i zamenik pokrajinskog sekretara, Palimir Tot, podsekretar, Slavoljub Arsenijević, kao i pomoćnici pokrajinskog sekretara, Ilona Pelt i Milan Jarić.