27.6.2018. godine

Socijaldemokratska partija Srbije primljena je u Socijalističku internacionalu (SI) u svojstvu člana posmatrača, odlučili su Savet i Etički komitet SI na redovnom godišnjem zasedanju u Ženevi.

Generalni sekretar Socijalističke internacionale Luis Ajala rekao je da je Socijaldemokratska partija Srbije primljena u SI samo 18 meseci nakon aplikacije.

To je, kako je dodao, potvrda jasnog ideološkog opredeljenja i svega onoga što je SDP Srbije učinila na polju jačanja demokratije, društvene solidarnosti, socijalnog dijaloga i poštovanja ljudskih prava.

Socijaldemokratska partija Srbije posebnu zahvalnost duguje predsedniku SI Jorgosu Papandreuu, inače nekadašnjem premijeru Grčke, koji je od momenta apliciranja pružio veliku podršku partiji na putu ka članstvu u najvećoj svetskoj organizaciji partija leve orijentacije, piše u saopštenju.

SDP podseća da je Socijalistička internacionala najveća svetska organizacija radničkih, socijalističkih, socijademokratskih i drugih partija građanske levice, koja okuplja 97 stalnih članica iz 83 zemlje, kao i 29 stranaka koje imaju status člana posmatrača.