Direktor NSZ  Zoran Martinović obišao je Javno komunalno preduzeće „Standard“ i Dom zdravlja ( sa   stacionarom ).