Tatjana Matić

Rođena je 2. jula 1972. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

Jula 2012. godine postavljena je za Državnog sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.
U periodu od 2007. do 2012. godine vršila je funkciju Sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Istovremeno, bila je nadležna za programe pomoći /SPO/ kao IPA službenik. Pored podrške ministru u rukovođenju ljudskim, finasijskim i drugim resursima, koordinirala je rad internih jedinica Ministarstva rada i socijalne politike. Bila je član Zajedničkog tela za pripremu Okvira za strateško usklađivanje i Projektne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji za period 2009. do 2012. godine. Imenovana je za Projektnog administratora za Projekat DILS – „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“. Kao IPA službenik za programe pomoći i Rukovodilac tela odgovornog za prioritetnu osu/mere u Ministarstvu rada i socijalne politike u pripremi decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovima, imala je sledeće odgovornosti:

• predstavljanje, upravljanje i nadzor poslova u okviru IPA;
• rukovođenje poslovima i aktivnostima IPA jedinice pod decentralizovanim sistemom upravljanja EU fondovima ;
• obavljanje horizontalne funkcije službenika zaduženog za Deklaraciju o upravljanju.

Od 2005. do 2007. godine bila je direktor Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde je bila nadležna za upravljanje i koordinaciju rada Službe.
U periodu od 2004. do 2005. godine postavljena je za šefa kabineta Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, zadužena za organizaciju i koordinaciju rada, protokol i međunarodnu saradnju.

Od 2002-2004. godine, obavljala je funkciju pomoćnika šefa kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju.
Od decembra 2001. do septembra 2002. godine bila je na poziciji marketing menadžera kompanije “William Grants – MPS Group” u Beogradu.
U periodu od februara do novembra 2001. godine, bila je pomoćnik direktora kompanije “Panasonic” u Srbiji.

Stručna usavršavanja:
• mart – juli 2010. godine, Trening trenera za IPA III i IV komponentu; Projekat finansiran od strane EU -“Project Preparation and TA Facility to Reinforce Administrative Capacity in Serbia” – pohađala 4 modula: Project generation – Major projects; Financial Management; Procurement Rules; Human Resource Development Operational Programme – management and implementation
• decembar 2009. godine “Analiza rizika i upravljanje rizicima”
• oktobar 2006. godine “Antidiskriminacija, zaštita ljudskih i manjinskih prava, sistem prevencije i rešavanja spornih pitanja, sporova i konflikata”