Potpredsednike bira Glavni odbor, na predlog Predsednika Stranke. Potpredsednici Stranke vrše poslove koje im poveri Predsednik Stranke. Potpredsednici mogu biti zaduženi za pojedine oblasti delovanja ili za određene teritorijalne jedinice. Potpredsednici su po funkciji članovi Glavnog odbora.