Nebojša Ranđelović

Dr Nebojša Ranđelović,

Redovni profesor na Pravnom fakultetu u Nišu (Niš, 10. 6. 1967.)
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1991. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Narodna skupština Kraljevine Srbije na Krfu 1916 – 1918.”, odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1998. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Srbija i Turska od Pariskog do Berlinskog kongresa – srpsko – turski odnosi i izgrađivanje državnosti Srbije“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 2003. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1999. godine. Za docenta za užu pravnoistorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Nebojša Ranđelović izabran je 2004. godine. Za vanrednog profesora za užu pravnoistorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Nebojša Ranđelović izabran je 2008. Za redovnog profesora za užu pravnoistorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Nebojša Ranđelović izabran je 2013.

Prof. dr Nebojša Ranđelović, u školskoj 2010/2011. godini, prema Nastavnom planu usvojenom 2003. godine, izvodi nastavu iz predmeta Nacionalna pravna istorija. Prema nastavnom planu usvojenom 2008. godine, prof. dr Nebojša Ranđelović izvodiće nastavu na osnovnim studijama prava iz predmeta Istorija prava, Ustavna istorija Srbije, Veliki pravni sistemi, na diplomskim studijama prava iz predmeta Srpska pravnopolitička misao.

U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Nebojša Ranđelović objavio je šest monografija i veliki broj članaka. Učestvovao je na više projekata.