Dr Ivan Bauer

Docent Dr Ivan Bauer je rođen 1967. godine u Beogradu. Završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu, a potom i Elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer Računarska tehnika i informatika. Svoje obrazovanje nastavlja na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (Fefa), Univerziteta Singidunum, na kome stiče zvanje magistra ekonomskih nauka, kao najbolji student magistarskih studija Fefa do tog momenta, sa prosečnom ocenom 10,0. Magistrirao je na temu: „Monetarna politika: Evropska centralna banka i Narodna banka Srbije (put konvergencije)“. Doktorirao je na temu: „Digitalne marketing tehnike i perspektiva njihove primene u Srbiji“.

U medijima je prisutan još od studentskih dana, kada je vodio, u to vreme, najpopularniji kviz „Muzička slagalica“ (danas TV slagalica) na Radio Televiziji Srbije. Oprobao se i u drugim televizijskim formama, ali se ipak, 2002. godine, vratio onome što na televiziji najbolje radi – vođenju kvizova. U narednim godinama vodi najgledaniji kviz u Srbiji u tom periodu – „Sam protiv svih“.

U međuvremenu, radio je i druge poslove povezane sa medijima, marketingom i komuniciranjem. Bio je regionalni direktor internacionalne agencije „look models“ za Jugoistočnu Evropu i član njenog borda direktora. Radio je kao savetnik za marketing i PR brojnih domaćih i stranih kompanija i marketinških agencija. Bio je član Organizacionog odbora (ekonomskih) konferencija. Držao je seminare na temu komunikacije, liderstva i javnog nastupa.

Oprobao se i kao kolumnista. Pisao je članke iz oblasti ekonomije za časopise Ekonomist i GM. Objavljivao je i kolumne sa političkom konotacijom za više dnevnih listova u Srbiji: Press, Politiku, Glas javnosti i Blic.
Od 2008. godine zaposlen je na Univerzitetu Singidunum, gde na master studijama predaje Digitalni marketing.
Napisao je prvu knjigu u regionu koja se bavi marketingom na društvenim medijima i mobilnim telefonima i izdao je 2013. godine za Zavod za udžbenike, pod naslovom „Digitalni marketing“.

Koautor je „Rečnika kompjuterskih termina“, koji je doživeo sedam izdanja.
Za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije biran je, kao kandidat Socijaldemokratske partije Srbije, dva puta – 2012. i 2014. godine.

Tečno govori i piše na engleskom i italijanskom jeziku, a služi se španskim.

Član je Socijaldemokratske partije Srbije od 2010. godine. Pre toga nikada nije bio član nijedne stranke.