Dr Milorad Mijatović

Rođen je 1947. godine u Erdeviku, opština Šid.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije
Doktor je matematičkih nauka i profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.
Profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. .
Od 2003. godine je na čelu Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.